OFERTA

Lista usług dostępnych w naszym zakładzie

W przypadku pogrzebów świeckich – zapewniamy obecność Mistrza Ceremonii.

Na życzenie Klienta mobilne biuro – dopełnienie wszelkich formalności pogrzebowych w domu u rodziny osoby zmarłej.
 • Całodobowy transport zmarłych z domu, szpitala, hospicjum, miejsc publicznych
 • Przechowywanie, toaleta pośmiertna, kosmetyka i ubieranie osób zmarłych
 • Przewozy na terenie całego kraju i za granicą
 • Pomoc w załatwianiu aktu zgonu, karty zgonu oraz formlności w ZUS, KRUS, MON i MSWiA itp.
 • Załatwianie formalności za granicą związanych z przywiezieniem osoby zmarłej do kraju
 • Szeroki wybór trumien i urn
 • Kredytowanie pogrzebów w ramach zasiłków pogrzebowych (ZUS, KRUS)
 • Wypłata zasiłku pogrzebowego zaraz po złożeniu wniosku
 • Spopielanie zwłok w krematoriach (certyfikat kremacji)
 • Nekrologi w prasie lokalnej
 • Wieńce i wiązanki pogrzebowe
 • Mogiły naziemne
 • Drukowanie i zamieszczanie klepsydr w wyznaczonych miejscach
 • Muzyczna oprawa ceremonii (trębacz, muzyka z urządzeń nagłaśniających z karawanu)
 • Tabliczki oraz krzyże
 • Karawany pogrzebowe
 • Ekshumacje zwłok
 • chłodnia