FAQ
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W sekcji Formalności udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji pogrzebu. Jeżeli mają Państwo do nas pytanie, które nie zostało tu omówione, prosimy o kontakt z pracownikami naszego domu.

Żadne, jednak jesli chcą Państo abyśmy zajęli sie przygotowaniem zmarłego do ceremonii pogrzebu należy pamiętać o dostarczeniu nam ubrania dla osoby zmarłej oraz różańca lub książeczki do nabożenstwa.

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza stwierdzającego zgon. Warto zatrzymać kilka kopii ksero (z informacją o przyczynie zgonu), gdyż może być przydatna w sprawach spadkowych, w bankach i  instytucjach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu jest dokumentem wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego.

  • Karta zgonu,
  • dowód tożsamości osoby zmarłej,
  • dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
  • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon wraz z NIPem
  • pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, w przypadku gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.
Ważne: Akt zgonu jest wystawiany przez Urzad Stanu Cywilnego, na terenie gminy, w której nastąpił zgon.

  • Akt zgonu,
  • Odcinek renty lub emerytury,
  • Trzy faktury zwiazane z kosztami pochówku np. faktura z Zakładu Pogrzebowego, faktura za wieniec, faktura za chłodnię.
 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

  • członkom rodziny- w pełnej, zryczałtowanej wysokości,
  • osobom nie będącym członkami rodziny lub instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami do maksymalnej kwoty zasiłku pogrzebowego.

Od 1 marca 2011 kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku możńa znaleźć tutaj.