1. Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia formalności w Zakładzie Pogrzebowym?

Żadne, jednak jesli chcą Państo abyśmy zajęli sie przygotowaniem zmarłego do ceremonii pogrzebu należy pamiętać o dostarczeniu nam ubrania dla osoby zmarłej oraz różańca lub książeczki do nabożenstwa.

2. Czym się różni akt zgonu od karty zgonu?

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza stwierdzającego zgon. Warto zatrzymać kilka kopii ksero (z informacją o przyczynie zgonu), gdyż może być przydatna w sprawach spadkowych, w bankach i  instytucjach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu jest dokumentem wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego.


3. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania Aktu zgonu?

  • Karta zgonu,
  • dowód tożsamości osoby zmarłej,
  • dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
  • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon wraz z NIPem
  • pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, w przypadku gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

 

Ważne: Akt zgonu jest wystawiany przez Urzad Stanu Cywilnego, na terenie gminy, w której nastąpił zgon.


4. Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego (ZUS, KRUS)?
  • Akt zgonu,
  • Odcinek renty lub emerytury,
  • Trzy faktury zwiazane z kosztami pochówku np. faktura z Zakładu Pogrzebowego, faktura za wieniec, faktura za chłodnię.

 

5. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej kwocie?

 Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

  • członkom rodziny- w pełnej, zryczałtowanej wyskości,
  • osobom nie będącym członkami rodziny lub instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami do maksymalnej kwoty zasiłku pogrzebowego.

 

Od 1 marca 2011 kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat zasiłku możńa znaleźć tutaj.